Om oss

Grunden till organisationen S.P.O.O.K lades 2003 när vännerna Jenny och Patrik upptäckte att de hade liknande erfarenheter och delade samma intresse för vad som i dag anses vara paranormalt. Båda var ense om att det var någonting de skulle vilja arbeta vidare med för att försöka ta reda på vad deras tidigare upplevelser berodde på. Hade alla företeelser i själva verket naturliga och miljömässiga förklaringar eller berodde vissa av deras upplevelser på helt andra faktorer?

De började experimentera med olika sätt att spela in ljud och bild samtidigt som de begav sig ut på platser som påstods vara hemsökta. Under årens lopp fördjupade de sig vidare i ämnet och samlade på sig mer utrustning och erfarenhet.

Patrik flyttade till USA där han bodde ett år och arbetade bland annat tillsammans med G.P.P.S (the Greater Pittsburgh Paranormal Society), som även Jenny hade regelbunden kontakt med, och fick därifrån även kontakt med den från TV välkända gruppen T.A.P.S.

Efter sin tid tillsammans med G.P.P.S fortsatte de att bygga vidare på tanken att försöka hjälpa människor som befann sig i liknande situationer som de själva hade varit i. De kände snart de att de behövde utöka organisationen och Marita kom att bli en del av gruppen. Anthony gick med i gruppen 2012.

I dagsläget är S.P.O.O.K en växande organisation och man har ett antal fortlöpande samarbeten med olika organisationer, bland annat med Spökwebben.