Frågor & Svar

Nedan kan du söka på vanligt förekommande frågor. Hittar du inte det svar som du söker? Kontakta oss då genom att skicka ett mail.

Hur kontaktar man S.P.O.O.K?
Om du klickar på ”kontakt” här ovan så kan du läsa information om hur du kontaktar oss.

Kostar det någonting att anlita S.P.O.O.K?
Nej, det kostar ingenting och därför är det enklast för oss att åka till platser i huvudsak som är centrerade kring Stockholm med omnejd. Längre turer kan vi ta till och från, men då det inte är kostnadseffektivt för oss så är det inte garanterat att vi lyckas ta oss till alla platser. Vi gör även detta på vår fritid utöver vårt arbete och längre resor kräver lite mer planering.

Hur går en utredning till?
Vi har en del grundsteg vi brukar utgå ifrån när vi gör utredningar. Det kan dock variera från plats till plats i vilken ordning vi gör dem och hur. Till exempel så får man ha olika tillvägagångssätt beroende på om platsen är inomhus/utomhus, även byggnadens storlek har betydelse.

Det första vi brukar göra är att hålla en intervju med personen/personerna som kontaktar oss då vi frågar lite frågor för att kunna göra en så bra utredning som möjligt.

Andra steget är att vi kommer in och kontrollerar platsen och ser vad som skulle kunna vara naturliga förklaringar till fenomenen som rapporterats. Vi mäter lite och tar grundvärden på bland annat EMF-fält och temperaturer.

Efter det tar utredningen vid då vi spelar in ljud, filmar, mäter fluktuationer i EMF-fält och temperaturvärden bland annat. Själva utredningen kan variera i sitt utförande eftersom våra klienter ofta har väldigt olika önskemål och förfrågningar. Utredningen utförs oftast nattetid eftersom det minskar risken för kontamination ifrån ljus och ljudkällor, samt att energifält i vissa fall sägs kunna avge sitt eget ljus. Om det stämmer så borde det i teorin vara lättare för oss att dokumentera fenomenen nattetid.

När vi är klara med utredningen tar vi med oss allt material vi spelat in under utredningen och granskar det noga för att se om vi finner något avvikande.

Vad är EMF?
Elektromagnetiska fält är ett begrepp man använder när man pratar om spänning för elektrisk och magnetisk strålning. Kallas även ibland bara för elektromagnetisk strålning. Finns det en skillnad i spänningen mellan två eller flera punkter så bildas det ett elektriskt fält. Så fort ström flyter genom någon typ av ledare bildas det även ett magnetiskt fält. Elektromagnetiskt fält är ett samlingsbegrepp för dessa. Detta är en väldigt förenklad förklaring.

Elektrisk apparatur avger ofta höga EMF-fält såsom till exempel TV apparater, microvågsugnar och Vitvaror, samt även mindre apparatur som klockradios, mobiler och andra batteridrivna saker. Allt som drivs med elektricitet avger i princip EMF i varierande styrka så fort ström finns att tillgå, det finns dessutom konstant elektrisk spänning oavsett om apparaterna är påslagna eller inte, men det krävs alltså att strömmen är i rörelse för att det skall bildas ett magnetfält.

Varför vi använder EMF-mätare när vi gör utredningar är bland annat för att se om det finns rörelser i magnetfältet där det inte borde vara det, samt för att kunna hitta naturliga förklaringar på fenomen vi blivit informerade om.