Samlade material

För att försöka dokumentera klienters upplevelser använder sig Spook av olika typer av utrustning. Vad vi tar med oss till en plats beror mycket på vad klienten haft för vittnesmål till att börja med. Det finns inga typer av ”spökmätare” utan vi utgår ifrån att försöka dokumentera vad vi ser/hör/upplever med samtida teknologisk utrustning.

För ljudinspelning har vi olika varianter av diktafoner, mikrofoner och även en zoom. Den sistnämnda för att kunna få en så pass bra inspelningskvalitet som möjligt.

För att försöka säkerställa att vi kan dokumentera så stora ytor som möjligt under hela utredningen använder vi oss av ett övervakningssystem vi riggar upp som filmar hela utredningen. Utöver detta har vi även handhållna videokameror och en FLIR-värmekamera som kan täcka de ytor vi inte kan nå med övervakningssystemet.

Utöver detta använder vi oss bland annat av olika IR-larm, IR-termometrar, EMF/K2-mätare och andra hjälpmedel som walkie-talkies, IR-belysning och digitala stillbildskameror.