Hem

Stockholms Paranormala Organisation och Kamratskap är en ideéll organisation som har som mål att utreda paranormala fenomen. Vi samlar in och analyserar bilder, ljudmaterial och video för att öka vår förståelse för vad våra sinnen rapporterar till oss. Vi använder oss av noggranna mätningar, systematiska kartläggningar, källkritiskt tänkande samt vårt sunda förnuft när vi utreder dessa företeelser.

Vi verkar också för att öka allmänhetens förståelse för det paranomala och sprida kunskap om vad som är fullt naturliga företeelser som lätt kan misstolkas som något övernaturligt.

S.P.O.O.K använder sig inte av sk. medium, spiritister, siare, spågummor eller andra andliga agenter. Detta för att det dels inte går att verifiera uppgifter dessa lämnar på ett någorlunda vetenskapligt sätt, dels för att vi vill hålla våra utredningar och eventuellt bevismaterial som vi fångar på ett strikt objektivt plan för utomstående kritik.